Yksityinen avain ei ole Microsoft Excel - Miten

Yksityinen avain ei ole Microsoft Excel

Ei Excel-tiedostoa, niin sanotun lähdekoodi, joka on ALK + F11, klikki 2x na planilha desejada ei valikkoa esquerda e digite o código abaixo:

Yksityinen alitehtävät_vaihtoehto (ByVal-kohde alueena)
Hämärä targ Asetusalue, cel As Range, rg Range
Aseta targ = [F3: F55625]
'mude o range para a coluna desejada
Määritä targ = leikkauspiste (targ, target)
Jos targ ei ole mitään, lopeta Sub

Jokaiselle cel In targ.Cells
Jos cel <> "" Sitten
Aseta rg = Sarakkeet (cel.Column) .Saat (cel, LookIn: = xlValues, kun: = cel)
Jos rg.Address <> cel.Address sitten
Application.EnableEvents = False
cel = ""
cel.Select
Application.EnableEvents = Totta
MsgBox "Entrada duplicada!" & Cel.valu
Loppu Jos
Loppu Jos
Seuraava
Lopeta Sub